MINDSET FITNESS

mindset fitness & combat ready esitlevad

ISAD&POJAD BOOTCAMP

Kogemus, mis iial ei unune

31.08.2024

Lihtsam on tugevaid lapsi kasvatada, kui katkiseid mehi parandada.

FREDERICK DOUGLASS

MIS ON ISAD & POJAD BOOTCAMP?

Isad & pojad bootcamp on loodud selleks, et juhtida poisse läbi tähendusliku teekonna meheks saamisel. See ainulaadne kogemus pakub isadele vajalikke tööriistu ja teadmisi oma poegade juhendamisel, aidates neil saada võimekateks ja enesekindlateks noormeesteks. Kolme kogenud juhendaja poolt juhitud programm ühendab füüsilised väljakutsed, oskuste arendamise töötoad ja peegeldavad tegevused, et soodustada arengut, vastupidavust ja tugevat isa-poja sidet.

MIKS OSALEDA?

Isa roll lapse elus on kasvatada ja pakkuda turvatunnet, samuti esitada väljakutseid ja valmistada neid ette maailma jaoks. Siin on kirjeldatud, kuidas isa saab lapse kujunemise aastatel kõige suuremat mõju avaldada.

JUHENDATUD KOGEMUS

Teekonda juhivad kolm kogenud juhendajat, kes on pühendunud nii isade kui poegade suunamisele selle elumuutva kogemuse ajal. Juhendajad toovad kaasa rikkalikult teadmisi ja kogemusi, tagades, et iga osaleja saab programmist maksimaalse kasu.

OSKUSTE ARENDAMINE

Koos pojaga osalete tegevustes, mis on loodud oluliste eluks vajalike oskuste arendamiseks. Need tegevused hõlmavad selliseid valdkondi nagu juhtimine, suhtlemine, probleemide lahendamine ja meeskonnatöö, soodustades arengut ja vastastikust austust.

SIDEME LOOMISE VÕIMALUSED

Programm pakub rohkelt võimalusi oma suhte tugevdamiseks ühiste väljakutsete ja võitude kaudu. Sina ja su poeg osalete mitmesugustes füüsiliselt ja vaimselt väljakutsuvates ülesannetes, mis nõuavad koostööd ja usaldust, luues püsivaid mälestusi ja sügavamat sidet.

VASTUTUSE VÕTMINE

Programm annab poegadele võimaluse võtta rohkem vastutust ja varustab isasid tõhusate kasvatamise strateegiatega. Pojad lahkuvad suurenenud enesehinnangu ja saavutustundega ning isad on valmis oma poegi suurema enesekindlusega toetama ja suunama.

MIDA KOOLITUSPÄEVALT OODATA?

Meeskonnatöö harjutused:
Osale füüsilistes väljakutsetes, mis nõuavad meeskonnatööd, suhtlemist ja usaldust. Need tegevused on loodud selleks, et luua sõprust ja vastastikust austust isade ja poegade vahel.

Juhtimiskoolitus:
Osale töötubades, mis keskenduvad juhtimisomaduste arendamisele nii isades kui poegades. Õpi, kuidas algatusvõimet näidata, teisi inspireerida ja enesekindlalt otsuseid langetada.


Juhendatud arutelud:
Osale tähendusrikastes vestlustes, mida juhendavad meie instruktorid. Need arutelud käsitlevad teemasid nagu vastutuse tähtsus, ausus ja kasvamine poisist meheks.

Praktilised oskused:
Praktilised ülesanded õpetavad väärtuslikke eluks vajalikke oskusi nagu põhilised ellujäämisvõtted, esmaabi ja enesekaitse. Need oskused on olulised, et saada võimekaks ja enesekindlaks inimeseks.

Alati pea meeles, et sinu tänased teod mõjutavad sügavalt nende tulevikku. Juhi eeskuju ja armastusega.

Päeva viivad läbi:

Combat Ready Instruktor

Priit Lilleväli

Minu teenistus Eesti Kaitseväes algas 2007.aasta juunis Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljonis. Alustasin teenistust luurekompaniis ja ajateenistuse jooksul tekkis erakordne võimalus teenida veel Rahuoperatsioonide Keskuses ja ka Scoutspatajoni koosseisus. 2008.aastal saime esimeste ajateenijatena kogenud Scoutide ja missioonikogemustega ülemate käe all missioonieelse väljaõppe.

Hiljem otsustasin minna tegevteenistusse Scoutspataljoni koosseisu ja osalesin kahel lahingmissioonil Afganistanis. Missioonidel olin kuulipilduja, soomuki sihtur raskekuulipilduja operaatorina ja jaoülema kohusetäitja lahingpatrullide läbiviimisel.

Missioonid on õpetanud kõige enam koostööd ja üksteisega arvestamist. Üksi me lahinguväljal ellu ei jää ja selle olen kaasa võtnud ka oma igapäevaellu. Vajame teisi inimesi igal sammul. Koos oleme tugevamad!

Peale viit aastat Kaitseväes, läksin õppima TalTechi kinnisvara haldamist. Töötasin kinnisvaramaaklerina ja õppisin kõike müügi, suhete ja erinevate inimtüüpide kohta. Läbi pideva enesearendamise müügis, jõudsin coaching’u õpinguteni. Alguses õppisin coachivat müüki ehk kuidas see metoodika aitab mul veelgi edukamalt müügitehinguid teha. Nähes suurt edu, õppisin juurde veel lahenduskeskset coaching’ut ning coachivat juhtimist EBS-is.

Combat ready Instruktor

RENEE ALUSTE

Liitusin Combat Ready meeskonnaga 2023. aasta märtsis. Haarasin eelnevalt ise initsiatiivi ja lähenesin tiibmanöövriga, mis viis lõpuks eduka koostööni. Meie teekond on viinud üle aastate uuesti Remoga kokku.

Oma teekonnal olen ma lõhkunud kaks peret. Puutunud kokku allilma tegelastega. Üle elanud ajukasvaja ja äkksurma. Minu ebaõnnestumised on mind viinud minu enda elus olemise kahtluse äärele. 2017. aastal olin ma elu poolt alandatud. Remo sõnastas seda nii: „Humbled by life!“ 

Kuna olen psühholoogia huviline, siis ma taipasin, et nõnda edasi ei saa jätkata. Ma olen küll kasutanud juhi otsustamise mudelit edasiliikumisel, aga juhtimiskultuur puudus ja seetõttu ei osanud ma märgata tagasisidet igapäevaelus. Reorganiseerisin ja alustasin uuesti algusest.

Minu teadmised ja oskused on saanud lõpuks struktureeritud nii, et seda on võimalik õpetada kõigile avatud inimestele. Ma suudan näiteid tuua oma igapäevaelust ning kuidas sina saaksid neid olukordi lahendada ning hiljem ennetada. Ma arvan, et minu oskus inimesi austada, kuulata, mõjutada ja seeläbi juhtida, on see, mis teeb minust väga hea Combat Ready instruktori.

Combat ready Instruktor

Robert Käsper

Ei ole kellelegi üllatus, et elu on pidev õppimisprotsess. See teadmine on üldtuntud ja tundub ka lihtsa kontseptsioonina, kuid tegelikkuses lõikab sellest kasu ainult siis, kui seda kogemust endale teadvustada.

Juba lapsepõlvest juurdus minus patriotism ning huvi Kaitseväe vastu. Päevagi ei möödunud, kus ma ei tegeleks mõne militaarse asjaga. See huvi minus ei kustunudki ning täna saan öelda, et sellest kujunes minu tänane vundament. Alustasin oma huvi realiseerimist Noorkotkastes, jätkasin Kaitseliidus ning pärast ajateenistust asusin tegevväelasena tööle Kaitseväes, kuhu jäin tööle umbes kümneks aastaks. Kogu minu teenistusaeg on jätnud mulle hindamatu kogemustepagasi läbi ebaõnnestumiste, õnnestumiste, õppetundide ning isikliku arengu.

Mida ma oma teekonnalt õppinud olen? 

Esiteks, et iga kogemus, olgu see hea või halb, pakub väärtuslikke õppetunde. Teiseks, et inimese (ja ka minu) võimed arenevad ja kasvavad väljakutsetega. Ja kolmandaks, et tõeline juhtimine nõuab eneseületust ja pühendumist teiste teenimisele.

OLED VALMIS?

Olla isa tähendab olla juht, mentor, toetaja ja eeskuju. Sinu mõju nende kriitiliste aastate jooksul võib kujundada sinu lapse vastutustundlikuks, distsiplineeritud ja enesekindlaks inimeseks.

ISAD&POJAD BOOTCAMP

  • VANUS 13+ 
  • HIND PAARILE 
  • MAX 30 PAARI

€249